POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Członkowie Towarzystwa

Członków Towarzystwa przyjmuje Zarząd.

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto swą dotychczasową działalnością sportową lub zawodową wykazał, że jest w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych ze sportem.

Towarzystwo liczy 174 członków.