POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


1. Konferencja PTPS

Prawne problemy transferu w piłce nożnej w Polsce i Republice Federalnej Niemiec

Poznań, 13-15.09. 1990r.

Konferencja zorganizowana została przy współudziale niemieckiego stowarzyszenia prawa sportowego: Konstanzer Arbeitskreis fur Sportrecht