POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


XIII Walne Zebranie Członków PTPS

XIII Walne Zebranie Członków PTPS

Protokół z przebiegu XIII Walnego Zebrania Członków PTPS