POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


XIV Walne Zebranie Członków PTPS

Zaproszenie: Zaproszenie
Porządek XIV. Walnego Zebrania: Porzadek XIV. Walnego Zebrania Czlonkow PTPS
Bilans: Bilans 2017 nowe przepisy
Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat 2017
Informacja uzupełniająca do bilansu: INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2017
Zestawienie zobowiązań: Zestawienie zobowiązań 2017
Zestawienie środków pieniężnych: Zestawienie_srodkow_pienieznych
Sprawozdanie Zarządu PTPS za rok 2017: Sprawpzdanie Zarządu PTPS
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Projekty uchwał: Projekty uchwa_ XIV. Walnego Zebrania Czlonkow PTPS
Protokół z przebiegu XIV Walnego Zebrania Członków PTPS: Protokół z przebiegu XIV Walnego Zebrania Członków PTPS