POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


XVI Walne Zebranie Członków PTPS

Instrukcja techniczna dla Uczestników

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTPS

Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPS w roku 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPS w roku 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPS w kadencji 2017-2021

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2019

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2020

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji 2017-2021

Projekt uchwały o zmianie statutu PTPS