POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


XVI Walne Zebranie Członków PTPS

W dniu 29 kwietnia 2021 roku przeprowadzone zostało XVI Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Obrady prowadzone były pod przewodnictwem Prezesa Honorowego Towarzystwa, prof. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. W ich toku dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa.

Funkcję Prezesa Zarządu PTPS objął prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, natomiast do zarządu wybrani zostali: adwokat Paweł Sowisło, radca prawny Grzegorz Dorożalski, dr Michał Leciak i aplikant adwokacki Jakub Wieczerzak.

Stanowisko Prezesa Komisji Rewizyjnej PTPS powierzono dr Piotrowi Jóźwiakowi, zaś stanowiska członków tej Komisji objęły radca prawny Romana Troicka-Sosińska i adwokat Angelika Zwierzyńska-Chlebowska. W toku obrad zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowe PTPS i udzielono absolutorium członkom władz PTPS.

Podczas Walnego Zebrania Członków Prezes Honorowy prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc zaprezentował również publikację pt. „Prawne Problemy Nurkowania” pod red. Andrzeja J. Szwarca i Pawła Sowisło, która stanowi owoc 21. Konferencji Naukowej PTPS i która niebawem zostanie wydana.

Dziękujemy Uczestnikom obrad za udział, zaś wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym kierowaniu Towarzystwem.

SiP_21_okładka


Instrukcja techniczna dla Uczestników

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTPS

Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPS w roku 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPS w roku 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPS w kadencji 2017-2021

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2019

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2020

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji 2017-2021

Projekt uchwały o zmianie statutu PTPS