POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Władze PTPS kadencji 2024-2027

Informujemy, że podczas XX. Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w dniu 12 kwietnia 2024 roku wybrane zostały nowe władze Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego kadencji 2024-2027.

W skład zarządu weszli:

  • Prezes: dr hab. Michał Leciak
  • Wiceprezes: prof. dr hab. Leszek Starosta
  • Skarbnik: dr Michał Rynkowski
  • Sekretarz: adw. Jakub Wieczerzak
  • Członek Zarządu: Hubert Radke

W skład komisji Rewizyjnej wchodzą natomiast:

  • Prezes: r. pr. Grzegorz Dorożalski
  • Członek Komisji: r. pr. Romana Troicka-Sosińska
  • Członek Komisji: dr hab. Piotr Jóźwiak

Gratulujemy wszystkim wybranym osobom i dziękujemy wszystkim Członkom Towarzystwa, którzy uczestniczyli w zebraniu!


Żegnamy adwokata Pawła Sowisło

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 22 grudnia 2023 roku odszedł adwokat Paweł Sowisło. Mecenas Paweł Sowisło był wybitnym prawnikiem i wizjonerem oraz wychowawcą i mentorem dla dziesiątek adwokatów, radców prawnych i prawników. Założona przez niego Kancelaria Sowisło Topolewski przez 26 lat działalności urosła z indywidualnej kancelarii do jednej z największych firm prawniczych w Polsce. Był wiceprezesem, a wcześniej również prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Przekazujemy wyrazy współczucia dla Rodziny, przyjaciół i współpracowników Mecenasa Pawła Sowisło.

Msza żałobna odbędzie się 30 grudnia 2023 r. (sobota) o godz. 12:00 w kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy ul. Wodnej 8 w Rogalinku koło Poznania. Po mszy rozpoczną się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym w Rogalinku.

 


Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego ma przyjemność poinformować, że w dniu 8 listopada 2023 r. w Collegium Minus UAM w Poznaniu miała miejsce uroczystość odnowienia doktoratu Prezesa honorowego Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego Pana prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca – jednego z najważniejszych autorytetów w dziedzinie prawa karnego, a także wybitnego nauczyciela akademickiego oraz wychowawcy wielu pokoleń prawników, który w latach 2007 – 2011 pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu.

Wydarzenie zgromadziło liczne grono naukowców, prawników, oraz rodzinę i przyjaciół Pana Profesora. W tej doniosłej ceremonii udział wzięli m. in.: Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr hab. Tomasz Nieborak, Kierownik Zakładu Prawa Karnego UAM prof. Joanna Długosz – Jóźwiak, Sędzia Sądu Najwyższego prof. Włodzimierz Wróbel, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, była Premier RP prof. Hanna Suchocka, były Minister Sprawiedliwości, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, byli Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Stanisław Rymar, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Henryk Kuligowski.

Uroczystość była hołdem skierowanym w stronę prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca, który wniósł ogromny wkład w rozwijanie nauki o prawie oraz poświęcił kilkadziesiąt lat na przeprowadzanie badań i interpretacji zarówno polskiego, jak i zagranicznego prawa karnego.

W trakcie swojego wystąpienia adwokat Paweł Sowisło wręczył rzeźbę będącą symbolem uhonorowania wszystkich osiągnieć Pana Profesora.

Wydarzenie zwieńczyło wyjątkowe przemówienie Pana Profesora, w którym dziękował zebranym oraz podzielił się swoimi przemyśleniami na temat prawa karnego i jego znaczenia w obecnych czasach. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie nauki o prawie, etyki prawniczej oraz potrzebę ciągłego doskonalenia systemu prawnego.

 


Informacja o zebraniu Zarządu i komisji Rewizyjnej Towarzystwa

Informujemy, że w dniu 7 listopada br. o godz. 18:00 przeprowadzone zostanie zebranie Zarządu i komisji Rewizyjnej Towarzystwa, podczas którego omówiona zostanie zaplanowana na przyszły rok konferencja naukowa oraz sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Przedmiotem omówienia będą również sprawy osobowe i finansowe Towarzystwa.


XVIII. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku przeprowadzone zostało XVIII. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. W toku Zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2022, sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz udzielono absolutorium członkom organów PTPS za działalność w roku 2022.

Wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania serdecznie dziękujemy!


Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w siedzibie Kancelarii Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A.

W dniu 22 maja 2023 roku, w siedzibie Kancelarii Sowisło Topolewski odbyło się Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Zebraniu przewodniczył były Minister Sprawiedliwości, Prezes Towarzystwa, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Prezes Honorowy Towarzystwa prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc oraz Wiceprezes adwokat Paweł Sowisło.
W zebraniu uczestniczyli ponadto Wiceprezydent Leszna dr Piotr Jóźwiak, radca prawny Romana Troicka-Sosińska, radca prawny Grzegorz Dorożalski, dr Michał Leciak, adwokat Angelika Zwierzyńska-Chlebowska oraz sekretarz Jakub Wieczerzak.
W toku zebrania ustalono w szczególności termin Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, który został wyznaczony na dzień 28 czerwca 2023 roku, na godz. 18:00. Walne Zebranie Członków zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, zaś o szczegółach jego przebiegu i organizacji wszyscy członkowie zostaną poinformowani za pośrednictwem listy mailingowej Towarzystwa.

 


Konferencje o tematyce prawno-sportowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie organizowane będą dwie konferencje o tematyce prawno-sportowej:

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi konferencji oraz do udziału!
 
 

22. Konferencja PTPS pt. “Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych”

Z przyjemnością informujemy, że w dniach od 16 do 17 czerwca 2022 roku przy współpracy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i Miasta Leszna zorganizowana została Konferencja naukowa pt. „Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych”. Konferencja została przeprowadzona w auli PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Podczas Konferencji przedstawiono referaty obejmujące swoją problematyką m.in. regulacje uprawiania sportów lotniczych, jak też prawne, administracyjne i finansowe aspekty ich organizowania i uprawiania. Szczególną uwagę poświęcono wypadkom lotniczym oraz odpowiedzialności związanej z uprawianiem sportów lotniczych i stosowanymi w związku z nią ubezpieczeniami.

W toku Konferencji odbyła się również uroczysta kolacja, w której wzięli udział prelegenci, przedstawiciele władz Miasta Leszna, Uczelni Łazarskiego oraz inni, zaproszeni goście. Kolację uświetnili swoją obecnością gen. bryg. Gromosław Czempiński, wieloletni prezes Aeroklubu Polskiego, prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc oraz prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski.

Po zakończeniu Konferencji przeprowadzono XVII. Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. W toku Zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2021, sprawozdania finansowe za lata 2019 i 2021 oraz udzielono absolutorium członkom organów PTPS za działalność w roku 2021. Walne zebranie członków PTPS podjęło również decyzję o podniesieniu wysokości składki członkowskiej do kwoty 100,00 zł na rok, począwszy od roku 2023, ustalając przy tym termin płatności składki członkowskiej na dzień 31 marca roku, za który składka ta jest należna.

Wszystkim uczestnikom Konferencji i Walnego zebrania serdecznie dziękujemy!

Program konferencji

Program zebrania