POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Uchwałą XV Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego odbywającego się w dniu 29 czerwca 2019 roku przyjęto rezygnację Andrzeja J. Szwarca z dalszego pełnienia funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.
Na okres do upływu w 2020 roku obecnej kadencji władz PTPS funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego powierzono Pawłowi Sowisło.

W związku z tym, Andrzej J. Szwarc serdecznie dziękuję za współdziałanie w okresie mijających 30 lat funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego wszystkim instytucjom oraz osobom, które wspierały go w pełnieniu tej funkcji, a zwłaszcza osobom, które w różnych kadencjach tego okresu były członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej PTPS.

Tytułem uznania i podziękowania za utworzenie Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego oraz za 30 letnie pełnienie funkcji Prezesa PTPS, XV Walne Zebranie członków PTPS nadało Andrzejowi J. Szwarcowi tytuł honorowego Prezesa PTPS.


W dniach 28-29 czerwca 2019 roku odbyła się 20. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego nt. Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego. Informacje dotyczące przebiegu konferencji znajdują się w zakładce „Konferencje PTPS”


Autor: Jarek Jaśkowiak