POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


22. Konferencja PTPS pt. Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych

 

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych”, która odbędzie się w dniach 16 – 17 czerwca 2022 roku. Z uwzględnieniem warunków związanych z pandemią przewiduje się, że konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej (w siedzibie Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie) względnie w formie stacjonarnej i zdalnej. Dokładny program konferencji znajdziecie państwo TUTAJ.

Zachęcamy do składania zgłoszeń udziału w konferencji, które przyjmuje współorganizator Urząd Miasta Leszno.

Udział w konferencji jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników.

W najbliższym czasie zostanie zamieszczony link do strony konferencji.


Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w siedzibie Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski

W dniu 26 kwietnia 2022 roku, w siedzibie Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski odbyło się Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Zebraniu przewodniczył były Minister Sprawiedliwości, Prezes Towarzystwa, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Prezes Honorowy Towarzystwa prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc oraz Wiceprezes adwokat Paweł Sowisło.

W zebraniu uczestniczyli ponadto Wiceprezydent Leszna dr Piotr Jóźwiak, radca prawny Romana Troicka – Sosińska, radca prawny Grzegorz Dorożalski oraz sekretarz aplikant adwokacki Jakub Wieczerzak.

Po zebraniu Zarządu, na cześć honorowych gości, mec. Paweł Sowisło wydał uroczystą kolację, w której oprócz uczestników zebrania brali udział również wspólnicy Kancelarii.


Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (PTPS)
22. Konferencja naukowa
nt.
Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych”
Leszno, 16-17 czerwca 2022 r.

.

.

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego informuje, że w dniach 16 – 17 czerwca 2022 roku organizowana będzie konferencja naukowa pt. „Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych”.

Z uwzględnieniem warunków związanych z pandemią przewiduje się, że konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej (w siedzibie Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie) względnie w formie stacjonarnej i zdalnej.

Konferencję przygotowuje:
1) Komitet naukowy konferencji, któremu przewodniczy Prezes PTPS Zbigniew Ćwiąkalski
2) Komitet organizacyjny konferencji, któremu przewodniczy Wiceprezes PTPS Paweł Sowisło

W razie potrzeby, w sprawach związanych z konferencją można kontaktować się bezpośrednio z członkiem komitetu naukowego i organizacyjnego Konferencji, panem dr. Piotrem Jóźwiakiem, pod adresem: pjozwiak@swps.edu.pl

Uczestnicy stacjonarnej formy konferencji we własnym zakresie organizują oraz ponoszą koszty podróży i zakwaterowania.

Po konferencji jej materiały zostaną tradycyjnie upowszechnione w postaci książki będącej
23. pozycją w serii wydawniczej PTPS „Sport i prawo”.

W kolejnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej PTPS będą upowszechniane dalsze informacje o konferencji.

22 konferencja PTPS komunikat 1 zm JW211217


Zebranie Zarządu PTPS

W dniu 19 maja 2021 roku przeprowadzone zostało pierwsze zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, wyłonionego podczas XVI Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebranie Członków Towarzystwa. W czasie zebrania zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes: Zbigniew Ćwiąkalski

Wiceprezes: Paweł Sowisło

Skarbnik: Grzegorz Dorożalski

Sekretarz: Jakub Wieczerzak

Członek Zarządu: Michał Leciak