POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


XVIII. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku przeprowadzone zostało XVIII. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. W toku Zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2022, sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz udzielono absolutorium członkom organów PTPS za działalność w roku 2022.

Wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania serdecznie dziękujemy!


Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w siedzibie Kancelarii Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A.

W dniu 22 maja 2023 roku, w siedzibie Kancelarii Sowisło Topolewski odbyło się Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Zebraniu przewodniczył były Minister Sprawiedliwości, Prezes Towarzystwa, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Prezes Honorowy Towarzystwa prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc oraz Wiceprezes adwokat Paweł Sowisło.
W zebraniu uczestniczyli ponadto Wiceprezydent Leszna dr Piotr Jóźwiak, radca prawny Romana Troicka-Sosińska, radca prawny Grzegorz Dorożalski, dr Michał Leciak, adwokat Angelika Zwierzyńska-Chlebowska oraz sekretarz Jakub Wieczerzak.
W toku zebrania ustalono w szczególności termin Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, który został wyznaczony na dzień 28 czerwca 2023 roku, na godz. 18:00. Walne Zebranie Członków zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, zaś o szczegółach jego przebiegu i organizacji wszyscy członkowie zostaną poinformowani za pośrednictwem listy mailingowej Towarzystwa.

 


Konferencje o tematyce prawno-sportowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie organizowane będą dwie konferencje o tematyce prawno-sportowej:

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi konferencji oraz do udziału!
 
 

22. Konferencja PTPS pt. “Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych”

Z przyjemnością informujemy, że w dniach od 16 do 17 czerwca 2022 roku przy współpracy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i Miasta Leszna zorganizowana została Konferencja naukowa pt. „Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych”. Konferencja została przeprowadzona w auli PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Podczas Konferencji przedstawiono referaty obejmujące swoją problematyką m.in. regulacje uprawiania sportów lotniczych, jak też prawne, administracyjne i finansowe aspekty ich organizowania i uprawiania. Szczególną uwagę poświęcono wypadkom lotniczym oraz odpowiedzialności związanej z uprawianiem sportów lotniczych i stosowanymi w związku z nią ubezpieczeniami.

W toku Konferencji odbyła się również uroczysta kolacja, w której wzięli udział prelegenci, przedstawiciele władz Miasta Leszna, Uczelni Łazarskiego oraz inni, zaproszeni goście. Kolację uświetnili swoją obecnością gen. bryg. Gromosław Czempiński, wieloletni prezes Aeroklubu Polskiego, prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc oraz prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski.

Po zakończeniu Konferencji przeprowadzono XVII. Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. W toku Zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2021, sprawozdania finansowe za lata 2019 i 2021 oraz udzielono absolutorium członkom organów PTPS za działalność w roku 2021. Walne zebranie członków PTPS podjęło również decyzję o podniesieniu wysokości składki członkowskiej do kwoty 100,00 zł na rok, począwszy od roku 2023, ustalając przy tym termin płatności składki członkowskiej na dzień 31 marca roku, za który składka ta jest należna.

Wszystkim uczestnikom Konferencji i Walnego zebrania serdecznie dziękujemy!

Program konferencji

Program zebrania