POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


20. Konferencja PTPS

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego

 

Poznań, Collegium Minus, 28.29. czerwca 2019.

 

Relacja z konferencji:

 

 

Program konferencji:

Sylwetki osób wskazanych w programie konferencji:

Andrzej J. Szwarc: Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w 30-letniej retrospekcji
Eligiusz Jerzy Krześniak: Kształtowanie się polskiego prawa sportowego
Michał Leciak: Polskie piśmiennictwa prawno-sportowe
Michał Biliński: Prawo sportowe w kształceniu prawniczym
Piotr Jóźwiak: Studenckie prawno-sportowe koła naukowe
Paweł Kokot i Jacek Masiota: Prawo sportowe w praktyce prawniczej

 

Joachim Börner: Der Fachanwalt für Sportrecht im deutschen Recht
Niemcy, adwokat, członek stowarzyszenia „Internationale und Deutsche Vereinigung für Sportrecht
Piotr Chlebowicz: Chuligaństwo stadionowe
Polska, Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Jochen Fritzweiler: ISLA – Engagement für Sportrecht (Europarecht) in den Osteuropäischen Ländern
Niemcy, Prezydent International Sport Lawers Association – ISLA, Redactor Naczelny czasopisna „Zeischrift für Sportrecht”
Christian Krähe: Die Entwicklung der Deutschen Vereinigung für Sportrecht
Niemcy, Prezes stowarzyszenia „Internationale und Deutsche Vereinigung für Sportrecht”
Timur Melnik: Rozwój prawa sportowego w Rosji
Rosja, ekspert prawa sportowego w rosyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej
Martin Nolte: Das Institut für Sportrecht an der Sporthochschule Köln
Niemcy, Niemiecka Wyższa Szkoła Sportu w Kolonii, professor i dyrektor Instytutu Prawa  Sportowego
Michał Rynkowski: POLADA – Polska Agencja Antydopingowa
Polska, Dyrektor POLADA – Polskiej Agencji Antydopingowej
Wolfgang Schild: Meine Tätigkeit im Sportrecht
Niemcy, professor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bielefeld
Martin Schimke: Die praktische Arbeitsweise der Ad-Hoc-Division des CAS bei den Olympischen Spielen
Niemcy, professor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Düsseldorf
Yener Ünver: Aktuelle Probleme in türkischen Sportrecht
Turcja, professor i dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Özyegin w Istambule
Klaus Vieweg: Rechtsfragen der technischen Entwicklungen, insbesondere der Digitalisierung im Sport
Niemcy, emer. profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Norymberdze-Erlangen
Wolf-Dietrich Walker: Aktuelle Entwicklungen des deutschen Arbeitsrechts im Sport
Niemcy, profesor, Wydział Prawa Uniwersytetu w Giesen

Autor: Jarek Jaśkowiak