POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


20. Konferencja PTPS

Informacja
o 20. konferencji naukowej
Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego
nt.:
„Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego
w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”
Poznań, 28.-29. czerwca 2019 r.

 

W 2019 r. Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (PTPS) obchodzi trzy jubileusze:
30-lat istnienia i działalności Towarzystwa
, 20-a konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z serii konferencji poświęconych prawnym problemom sportu oraz publikacja 20-ej książki w serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Sport i Prawo”. Jubileuszom tym towarzyszy – przypadające także w 2019 r. – 100-lecie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego zostało powołane do życia, w którego strukturze Towarzystwo nieprzerwanie funkcjonowało i nadal funkcjonuje oraz w którym znajduje się siedziba Towarzystwa. Wszystko to przypada jednocześnie w roku, w którym 100-lecie swego istnienia obchodzi także polski ruch olimpijski i Polski Komitet Olimpijski.

Wspomniane jubileusze pragniemy uczcić 20. konferencją Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego nt. „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”, planowanej w Poznaniu w dniach 28.-29. czerwca 2019 r.,
w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1, Collegium Minus).
W dniu 28. czerwca 2019 r. w g. 14.00-18.00 przewidziane są obrady konferencji i o g. 19.00 wspólna uroczysta kolacja, natomiast w dniu 29. czerwca 2019 r. w g. 9.00-12.00 dalsze obrady konferencji oraz o g. 12.30 wspólny obiad.

W programie pierwszego dnia konferencji (28.06.2019) przewidziane są następujące referaty:

Andrzej J. Szwarc: Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w 30-letniej retrospekcji
Eligiusz Jerzy Krześniak: Kształtowanie się polskiego prawa sportowego
Michał Leciak: Polskie piśmiennictwa prawno-sportowe
Michał Biliński: Prawo sportowe w kształceniu prawniczym
Piotr Jóźwiak: Studenckie prawno-sportowe koła naukowe
Paweł Kokot i Jacek Masiota: Prawo sportowe w praktyce prawniczej

W programie drugiego dnia konferencji (29.06.2019) przewidziane są wypowiedzi polskich i zagranicznych uczestników konferencji o aktualnych problemach prawa sportowego w Polsce oraz w niektórych innych państwach. W tym między innymi wypowiedzi następujących uczestników zagranicznych:

 

Joachim Börner: Der Fachanwalt für Sportrecht im deutschen Recht
Niemcy, adwokat, członek stowarzyszenia „Internationale und Deutsche Vereinigung für Sportrecht
Piotr Chlebowicz: Chuligaństwo stadionowe
Polska, Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Jochen Fritzweiler: ISLA – Engagement für Sportrecht (Europarecht) in den Osteuropäischen Ländern
Niemcy, Prezydent International Sport Lawers Association – ISLA, Redactor Naczelny czasopisna „Zeischrift für Sportrecht”
Christian Krähe: Die Entwicklung der Deutschen Vereinigung für Sportrecht
Niemcy, Prezes stowarzyszenia „Internationale und Deutsche Vereinigung für Sportrecht”
Timur Melnik: Rozwój prawa sportowego w Rosji
Rosja, ekspert prawa sportowego w rosyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej
Martin Nolte: Das Institut für Sportrecht an der Sporthochschule Köln
Niemcy, Niemiecka Wyższa Szkoła Sportu w Kolonii, professor i dyrektor Instytutu Prawa  Sportowego
Michał Rynkowski: POLADA – Polska Agencja Antydopingowa
Polska, Dyrektor POLADA – Polskiej Agencji Antydopingowej
Wolfgang Schild: Meine Tätigkeit im Sportrecht
Niemcy, professor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bielefeld
Martin Schimke: Die praktische Arbeitsweise der Ad-Hoc-Division des CAS bei den Olympischen Spielen
Niemcy, professor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Düsseldorf
Yener Ünver: Aktuelle Probleme in türkischen Sportrecht
Turcja, professor i dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Özyegin w Istambule
Klaus Vieweg: Rechtsfragen der technischen Entwicklungen, insbesondere der Digitalisierung im Sport
Niemcy, emer. profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Norymberdze-Erlangen
Wolf-Dietrich Walker: Aktuelle Entwicklungen des deutschen Arbeitsrechts im Sport
Niemcy, profesor, Wydział Prawa Uniwersytetu w Giesen

Ostateczny i szczegółowy program konferencji zostanie rozpowszechniony na stronie internetowej:www.ptps.info

Informacja o konferencji jest kierowana nie tylko do członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, ale także, w kraju i za granicą, do przedstawicieli instytucji i osób, które w 30-letnim okresie działalności współdziałały z Polskim Towarzystwem Prawa Sportowego i wspierały jego aktywność, mając swój udział w jego dorobku i osiągnięciach. Konferencja będzie więc sposobnością powitania takich osób wśród jej uczestników oraz publicznego podziękowania za współpracę i wspieranie działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w 30-letnim okresie jego działalności. Z wdzięcznością okoliczność ta zostanie podkreślona zarówno w referacie konferencyjnym prezentującym działalność Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w jego 30-letniej retrospekcji  oraz w publikacji książkowej, która po konferencji zostanie wydana w serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Sport i Prawo”.

Warunkiem uczestniczenia w konferencji jest:

  • zgłoszenie swego udziału,
  • dokonanie przelewu opłaty konferencyjnej na następujący rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w banku „Santander Bank Polska”: 56 1090 1359 0000 0000 3501 8591, ze wskazaniem swego imienia i nazwiska oraz z adnotacją: „Konferencja PTPS”.

Zaproszenia do udziału w konferencji z jej programem zostaną przesłane osobom, które spełnią powyższe warunki. Opłata konferencyjna wynosi:

  • 300,00 złotych,
  • członkowie PTPS wnoszą opłatę konferencyjną:
    1. w kwocie 200,00 złotych,
    2. natomiast w kwocie 150,00 złotych pod warunkiem uregulowania do dnia 15. marca 2019 r. zarówno opłaty konferencyjnej, jak i składek członkowskich za lata 2015-2019.

Opłata konferencyjna upoważnia do udziału w konferencji oraz nieodpłatnego udziału w kolacji w dniu 28. czerwca 2019 r. i w obiedzie w dniu 29. czerwca 2019 r. We własnym zakresie uczestnicy konferencji ponoszą koszty podróży i noclegów.