POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Seria „Sport i prawo”


Prawne problemy transferu w piłce nożnej w Polsce i Republice Federalnej Niemiec
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 1991, ss. 117

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 1

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Przedmowa
Andrzej Wach
Transfer piłkarski w Polsce i jego regulacje w przepisach sportowych

Goetz Eilers
Organizacyjno-prawne regulacje Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, page UEFA i FIFA dotyczące transferu piłkarskiego

Andrzej Kijowski
Transfer w piłce nożnej w świetle polskiego prawa cywilnego i prawa pracy

Wolfgang Arens
Transfer w piłce nożnej w świetle niemieckiego prawa pracy i prawa konstytucyjnego


Prawne problemy dopingu w sporcie

pod redakcją Andrzeja J. Szwarca

Poznań 1992, ss. 181

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 2

Spis treści
Andrzej J. Szwarc
Doping i prawo

Przedmowa
Zygmunt Przybylski
Medyczne aspekty dopingu w sporcie

Marek Daniewski
Badania dopingowe

Bogdan J. Kunicki
Etyczne aspekty dopingu w sporcie

Ryszard Wysoczański
Realizacja Konwencji Antydopingowej Rady Europy i Międzynarodowej Karty Olimpijskiej walki z Dopingiem w Sporcie w polskich regulacjach sportowych oraz w działalności edukacyjnej i represyjnej

Andrzej J. Szwarc
Doping w sporcie i odpowiedzialność karna

Stanisław Jędruch
Doping w sporcie i cywilna odpowiedzialność odszkodowawcza

Andrzej Kijowski
Prawna regulacja dopingu a status sportowca według prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych

Prawne problemy sportu zawodowego

pod redakcją Andrzeja Kijowskiego

Poznań 1995, ss. 95

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 3

Spis treści
Andrzej Kijowski

Przedmowa
Bogdan Błażejczak
Formy prowadzenia działalności gospodarczej – a sport zawodowy

Andrzej Kijowski
Status prawny sportowca zawodowego

Jerzy Małecki
Źródła i metody finansowania sportu

Andrzej Wach
Rozstrzyganie sporów ze stosunków społeczno-prawnych związanych z organizowaniem i uprawianiem sportu zawodowego

Naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym

pod redakcją Andrzeja J. Szwarca

Poznań 1995, ss. 155

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 4

Spis treści
Andrzej J. Szwarc
Problematyka prawna naruszeń porządku związanych z imprezami sportowymi.

Wprowadzenie
Czesław Podhorodecki
Policyjna ocena i udział policji w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w związku z imprezami sportowymi.

Józef Szewczyk
Ocena i działania Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych

Jerzy Przygodzki
Działania związków i klubów sportowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Związku Piłki Nożnej i klubów piłkarskich)

Stanisław Wanat
Naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym – aspekt socjologiczny.

Alicja Gorący
Naruszenia porządku publicznego towarzyszące imprezom sportowym – aspekt psychologiczny.

Marian Filar
Odpowiedzialność karna za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym.

Andrzej Koch
Podstawy cywilnej odpowiedzialności organizatora za szkody powstałe w wyniku naruszeń porządku w związku z imprezami sportowymi.

Ubezpieczenia w sporcie

pod redakcją Andrzeja Wąsiewicza

Poznań 1997, ss. 148

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 5

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wprowadzenie
Andrzej Wąsiewicz
System ubezpieczeń sportowych

Eugeniusz Kowalewski
Teoretycznoprawne aspekty ubezpieczenia następstw wypadków związanych z uprawianiem sportu

Hilary Nowak
Ubezpieczenia sportwe w praktyce Zakładu Ubezpieczeń HESTJA SA w Poznaniu

Tadeusz Sangowski
Porównanie i ocena ogólnych warunków ubezpieczeń sportowych polskich zakładów ubezpieczeń

Andrzej Kijowski
Ubezpieczenia społeczne w sporcie

Sport i media – problemy prawne

pod redakcją Mariana Kępińskiego

Poznań 1997, ss. 164

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 6

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wprowadzenie

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Widowisko sportowe a prawo autorskie

Marian Kępińskie
Umowa o transmisję sporotową

Jacek Sobczak
Prawa mediów w zakresie dostępu do informacji sportowych i do przekazania tych danych

Ewa Nowińska
Sponsoring, reklama – widowisko sportowe

Martin Schimke
Prawa do transmisji sportowych w Unii Europejskiej z punktu widzenia prawa kartelowego

Status prawny polskich klubów i związków sportowych

pod redakcją Andrzeja J. Szwarca

Poznań 2000, ss. 170

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 7

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wprowadzenie
Andrzej J. Szwarc
Nowe regulacje prawne dotyczące statusu prawnego polskich klubów i związków sportowych

Roman Hauser
Status prawny klubu sportowego jako stowarzyszenia

Andrzej Koch
Status prawny sportowej spółki akcyjnej

Andrzej Kabat
Status prawny związku sportowego

Informacje o statusie prawnym klubów i związków sportowych w niektórych krajach

Margareta Baddeley
Szwajcaria

Michael J. Beloff Q.C.
Wielka Brytania

José Bermejo Vera
Hiszpania

Simon Gardiner
Wielka Brytania

Michael Geistlinger
Austria

Martin J. Greenberg
Stany Zjednoczone

Andreas Malatos
Grecja

Hayden Opie
Australia

Bernhard Pfister
Niemcy

Luc Silance
Belgia

Status prawny sportowców

pod redakcją Andrzeja Kijowskiego

Poznań 2001, ss. 275

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 8

Spis treści
Andrzej Kijowski

Wprowadzenie
Wiktor Cajsel
Status prawny sportowców i stosunki prawne łączące sportowców z innymi podmiotami

Andrzej Kijowski
Stosunki prawne sportowców z klubami sportowymi

Andrzej Wach
Stosunki prawne sportowców ze związkami i federacjami sportowymi

Aaron N. Wise
Status prawny oraz problemy sportowców zagranicznych w Stanach Zjednoczonych

Christian Kräche
Status prawny sportowca w prawie niemieckim

Fraser Reid
Uwarunkowania działalności sportowca zagranicznego w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej

Aaron N. Wise
Prawne środki zabezpieczające w amerykańskim orzecznictwie dotyczącym sportu

Ronald L. Jaros
Status prawny sportowców zagranicznych w Stanach Zjednoczonych

Maciej Pietruczenko
Status prawny sportowców – dyskusja

Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie

pod redakcją Andrzeja J. Szwarca

Poznań 2001, ss. 166

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 9

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wprowadzenie
Andrzej J. Szwarc
Znaczenie i problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie

Zbigniew Stanisław Leoński
Podstawy i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie

Marek Bojarski
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie

Jacek Giezek
Sportowe sankcje dyscyplinarne

Stanisław Stachowiak
Postępowania dyscyplinarne w sporcie

Dwugłos

Roman Hauser
Zaskarżalność sportowych rozstrzygnięć dyscyplinarnych przed sądami państwowymi

Stanisław Stachowiak
Zaskarżalność sportowych rozstrzygnięć dyscyplinarnych przed sądami państwowymi

Tzw. sprawa Bosmana z polskiej perspektywy

pod redakcją Andrzeja J. Szwarca

Poznań 2006, ss. 189

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 10

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wprowadzenie
Andrzej J. Szwarc
Prawne problemy transferów sportowych

Rudolf Streinz
Sechs Jahre nach Bosman? Die Veränderungen des Berufssports nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 15. Dezember 1995

Walerian Sanetra
Zmiana klubu sportowego przez sportowca w świetle polskiego prawa

Andrzej Wach
Nowe regulacje transferowe FIFA

Przepisy FIFA w zakresie statusu i transferu zawodników

Przepisy FIFA reguglujące wprowadzenie przepisów w zakresie statusu i transferu zawodników

Noty o autorach

Unia Europejska i sport

pod redakcją Andrzeja J. Szwarca

Poznań 2006, ss. 147

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 11

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wprowadzenie
Richard Parrish
Unia Europejska i sport

Roberto Branco Martins
Dialog społeczny w europejskim piłkarstwie profesjonalnym

Marian Rudnik
Sport profesjonalny w Polsce. Rola regulacji prawnych

Andrzej Wach
Aktualne problemy polskiego piłkarstwa profesjonalnego

Noty o autorach

Korupcja w sporcie

pod redakcją Andrzeja J. Szwarca

Poznań 2008, ss. 217

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 12

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wprowadzenie
Maciej Łuczak
Zjawisko korupcji w sporcie

Jacek Gracz
Psychospołeczne aspekty korupcji w sporcie

Marek Kazimierczak
Etyczna ocena korupcji w sporcie

Tomasz Sahaj
Etyczne aspekty korupcji w sporcie. Ujęcie pragmatyczne

Bożena Biniakiewicz
Kształtowanie postaw wobec korupcji w sporcie

Robert Zawłocki, story Michał Głowacki
Organizacyjne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji w sporcie

Andrzej J. Szwarc
Odpowiedzialność karna za praktyki korupcyjne w sporcie

Niektóre wypowiedzi w dyskusji

– Magdalena Kędzior
– Grzegorz Mikrut
– Zbigniew Pawlak i Andrzej Smoleń
– Maciej Ruciński
– Maciej Urbański

Noty o autorach

Ustawa o sporcie

pod redakcją Andrzeja J. Szwarca

Poznań 2011, ss. 120

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 13

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wprowadzenie
Adam Giersz
Cele i założenia ustawy o sporcie

Andrzej J. Szwarc
Prawna reglamentacja sportu w ustawie o sporcie

Roman Hauser
Aspekty administracyjnoprawne w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Jacek Giezek
Zwalczanie zachowań o charakterze korupcyjnym w świetle przepisów ustawy o sporcie

Marek Bojarski
Doping w sporcie – prawnokarna ocena zjawiska

Noty o autorach

Prawne problemy sportu żużlowego

pod redakcją Andrzeja J. Szwarca

Poznań 2011, ss. 198

seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 14

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wprowadzenie
Angelika Chlebowska
Prawna reglamentacja sportowych imprez masowych

Andrzej J. Szwarc
Zakaz stadionowy w systemie polskiego prawa

Marcin Badura
Odpowiedzialność cywilna organizatora imprezy sportowej.
Rozważania na przykładzie zawodów żużlowych

Andrzej Malicki
Ryzyko sportowe a przestępstwo w zawodach motocyklowych na torach żużlowych

Renata Żurowska
Przestępstwo korupcji w sporcie żużlowym. Zarys problematyki

Piotr Jóźwiak
Odpowiedzialność karna sędziego sportu żużlowego za narażenie życia lub zdrowia zawodnika

Noty o autorach

Prawne problemy sportu piłkarskiego

Legal problems of football sport

Rechtsprobleme des Fuβballsports

pod red. A. J. Szwarca

Poznań 2013, ss. 800

seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 15

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Jochen Fritzweiler
Wprowadzenie

Andrzej J. Szwarc
Zakazy stadionowe w polskim prawie

Wolf – Dietrich Walker
Zakazy stadionowe z (niemieckiej) perspektywy cywilnoprawnej

Jan Räker
Odpowiedzialność cywilnoprawna klubów piłkarskich za wykroczenia kibiców

Telewizyjne przekazy meczów piłkarskich

Jacek Masiota
Wprowadzenie
Marcin Wojcieszak
Prawne problemy telewizyjnych przekazów meczów piłkarskich

Łukasz Wojtowicz
Program ochrony praw własności intelektualnej w związku z UEFA EURO 2012TM

Krzysztof Kulik
Transmisje z meczów piłkarskich – zagadnienia prawa konkurencji UE

Transfery w piłce nożnej

Christian Krähe
Wprowadzenie

Lucien W. Valloni
Regulacje transferowe FIFA z perspektywy piłkarzy

Christofer Wieschemann
Regulacje transferowe FIFA z perspektywy klubów

Omar Ongaro
Rozstrzyganie sporów przez Komisję ds. Statusu Piłkarzy oraz Izbę Rozstrzygania Sporów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)

Menadżerstwo transferowe w piłce nożnej

Bogdan Basołaj
Wprowadzenie

Uwe Kathmann
Agenci zawodników i regulacje licencyjne FIFA

Johan – Michel Menke
Transfery piłkarskie z punktu widzenia menedżerów

Paweł J. Broniszewski
Transfery i menadżerstwo transferowe w piłce nożnej z perspektywy piłkarzy

Kompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi

pod red. A. J. Szwarca

Poznań 2014, ss. 248

seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 16

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wstęp
Andrzej J. Szwarc
Kompatybilność regulacji sportowych i prawnych w kontekście prawnej reglamentacji sportu

Jolanta Jabłońska-Bonca
Istota spójności regulacji prawnych oraz niesprzeczność regulacji pozaprawnych z regulacjami prawnymi

Kazimierz Romaniec
Zjawisko niekompatybilności pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi

Beata Rischka-Słowik
Specyfi ka sportu jako okoliczność usprawiedliwiająca niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi

Andrzej Skoczylas i Wojciech Piątek
Prawno-administracyjne instrumenty reagowania na niedopuszczalną niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi w sferze rozstrzygania sporów sportowych

Marcin Dziurda
Prawne instrumenty reagowania na niedopuszczalną niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi w sferze prawa cywilnego i handlowego w postępowaniu cywilnym

Andrzej Szumański
Prawne instrumenty reagowania na niedopuszczalną niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi w systemie rozstrzygania sporów sportowych na drodze arbitrażu

Michał Skąpski
Prawne instrumenty reagowania na niedopuszczalną niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi w sferze prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Noty o autorach


Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporciepod red. A. J. SzwarcaPoznań

seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 17

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wstęp
Andrej J. Szwarc
Prawne problemy odpowiedzialności z tytułu dopingu

Jerzy Smorawiński, Michał Rynkowski
Udział Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w egzekwowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej w sprawach dopingowych

Bartłomiej Wróblewski, Piotr Jóźwiak
Legislacyjne aspekty dopingu w sporcie

Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr R. Graczyk
Zaskarżalność ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dopingowych w postępowaniu przed sportowymi trybunałami/sądami arbitrażowymi

Wiesław Kozielewicz
Sądowa kontrola ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dopingowych

Biogramy


Kryminalizacja dopingu w sporciepod red. A. J. SzwarcaPoznań

seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 18

Spis treści
Andrzej J. Szwarc

Wstęp
Andrzej J Szwarc
Problemy odpowiedzialności karnej z tytułu stosowania dopingu w sporcie

Jacek Giezek
W poszukiwaniu kryminalno-politycznych przesłanek kryminalizacji dopingu w sporcie

Angelika Zwierzyńska-Chlebowska
Kryminalizacja dopingu w sporcie w niektórych wybranych państwach

Magdalena Kędzior
Kryminalizacja dopingu w sporcie w niemieckim prawie

Rafał Piechota
Polska ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie

Zbigniew Ćwiąkalski
Kryminalizacja dopingu w sporcie w polskim prawie karnym

Biogramy

Cena książki: 80,00 zł (20 Euro) +koszt dostawy

Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem Wydawnictwa Nauka i Innowacje Sp. z o.o.

(wni@ppnt.poznan.pl)