POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)



POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAW



POLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHT



SOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


6. Konferencja PTPS

Sport i media – problemy prawne

Leszno, 1-3.02.1996 r.