POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Działalność PTPS

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego
powstało w 1990 roku w Poznaniu.
Siedzibą władz Towarzystwa jest Poznań.

Celem Towarzystwa jest formułowanie, dyskutowanie i rozwiązywanie problemów prawnych związanych z uprawianiem sportu.
Cel ten jest realizowany w szczególności przez organizowanie konferencji naukowych poświęconych takim problemom oraz publikowanie materiałów tych konferencji w formie książek tworzących serię wydawniczą Towarzystwa pt. „Sport i prawo”.