POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Zarząd PTPS

Kadencja 2020-2023

– Prezes: prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
– Wiceprezes: adwokat Paweł Sowisło
– Sekretarz: aplikant adwokacki Jakub Wieczerzak
– Skarbnik: radca prawny Grzegorz Dorożalski
– Członek: dr Michał Leciak

Kadencja 2017-2020

– Prezes: (od 29.06.2019) Paweł Sowisło
– Prezes: (do 29.06.2019) Andrzej J. Szwarc
– Wiceprezes: Romana Troicka-Sosińska
– Sekretarz: Angelika Zwierzyńska-Chlebowska
– Skarbnik: Paweł Kokot
– Członek: Magdalena Kędzior

Kadencja 2014-2017

– Prezes: Andrzej J. Szwarc
– Wiceprezes: Romana Troicka-Sosińska
– Sekretarz: Angelika Zwierzyńska-Chlebowska
– Skarbnik: Maciej Aleksander Wojcieszak
– Członek: Maciej Petruczenko

Prezes honorowy: prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc