POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Zarząd PTPS

Prezes honorowy: prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc

Kadencja 2024-2027

– Prezes: dr hab. Michał Leciak
– Wiceprezes: prof. dr hab. Leszek Starosta
– Sekretarz: adw. Jakub Wieczerzak
– Skarbnik: dr Michał Rynkowski
– Członek: Hubert Radke

Kadencja 2021-2024

– Prezes: prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
– Wiceprezes (do 22.12.2023): adwokat Paweł Sowisło
– Wiceprezes (od 28.02.2024): prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc
– Sekretarz: adw. Jakub Wieczerzak
– Skarbnik: r. pr. Grzegorz Dorożalski
– Członek: dr Michał Leciak

Kadencja 2017-2021

– Prezes: (od 29.06.2019) Paweł Sowisło
– Prezes: (do 29.06.2019) Andrzej J. Szwarc
– Wiceprezes: Romana Troicka-Sosińska
– Sekretarz: Angelika Zwierzyńska-Chlebowska
– Skarbnik: Paweł Kokot
– Członek: Magdalena Kędzior

Kadencja 2014-2017

– Prezes: Andrzej J. Szwarc
– Wiceprezes: Romana Troicka-Sosińska
– Sekretarz: Angelika Zwierzyńska-Chlebowska
– Skarbnik: Maciej Aleksander Wojcieszak
– Członek: Maciej Petruczenko