POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


XV Walne Zebranie Członków PTPS

Zaproszenie: Zaproszenie
Sprawozdanie Zarządu PTPS z działalności w roku obrotowym 2018: Sprawozdanie Zarządu PTPS z działalności w roku obrotowym 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018: Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018:Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPS z działalności w 2018 r.:Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPS z działalności w 2018 r.