POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Sylwetki osób

Andrzej J. Szwarc

Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

a-szwarcWcześniej: profesor UAM w Poznaniu, b dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
b. kierownik Katedry Prawa Karnego. B. profesor AWF w Poznaniu oraz uniwersytetów niemieckich w Bochum, Bayreuth, Berlinie i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. B. dyrektor Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego. Aktualnie profesor oraz dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stypendysta wielu zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi Fundacji Aleksandra von Humboldta w Bonn. B. sędzia Trybunału Stanu RP. B. prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Od 1990 r. prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Odznaczony m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi 1. Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Doktor honoris causa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

 

Andrzej Kraśnicki

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

a-krasnickiAbsolwent AWF w Poznaniu i były pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni. Pełnił funkcje: prezesa KS Posnania, dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, prezesa Polskiej Konfederacji Sportu. Jest prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz byłym przewodniczącym Rady Nadzorczej Ligi Zawodowej Piłki Ręcznej Mężczyzn – „PGNiG Superliga”. Honorowy Prezes Polskiego Stowarzyszenia Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS Polska). Przez wiele lat członek Zarządu IAKS International. Wcześniej wiceprezes, aktualnie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Członek Komisji MKOl „Sportowcy i jego otoczenie”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz statuetką Orła Białego za wybitne zasługi w rozwoju polskiego sportu.

 

 

Józef Lipiec

Prezes Polskiej Akademii Olimpijskiej

j-lipecNa Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia na kierunkach filozofia i socjologia, uzyskał stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego i tytuł profesora. W latach 1964-80 związany z AGH w Krakowie, kierując Zakładem Filozofii. W latach 1980-1986 był rektorem WSP w Rzeszowie. Od 1987 r. pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Filozofii, członkiem Senatu i przewodniczącym Komisji Etyki. Był także profesorem AWF w Krakowie. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej. Współzałożyciel i wieloletni przewodniczący Polskiej Akademii Olimpijskiej. Doktor honoris causa AWF w Krakowie i AWF w Warszawie.

 

 

Andrzej J. Szwarc

Prawne aspekty ruchu olimpijskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego

a-szwarcWcześniej: profesor UAM w Poznaniu, b dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
b. kierownik Katedry Prawa Karnego. B. profesor AWF w Poznaniu oraz uniwersytetów niemieckich w Bochum, Bayreuth, Berlinie i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. B. dyrektor Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego. Aktualnie profesor oraz dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stypendysta wielu zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi Fundacji Aleksandra von Humboldta w Bonn. B. sędzia Trybunału Stanu RP. B. prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Od 1990 r. prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Odznaczony m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi 1. Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Doktor honoris causa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

 

Kajetan Hądzelek

Zarys 100-letniego ruchu olimpijskiego w Polsce

k-hadzelek

Dr nauk o wychowaniu fizycznym ze specjalnością w dziedzinie historii kultury fizycznej. Wieloletni nauczyciel akademicki w AWF w Warszawie. Działacz sportowy AZS. Wieloletni wiceprezes i prezes PZKosz. Od 1969 r. związany z PKOl (wielokrotny członek zarządu i w latach 1997-2005 wiceprezes). Członek PAOl. Przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej. Prezes Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”. Autor, współautor i redaktor wielu prac naukowych i publikacji z zakresu historii wychowania fizycznego, sportu i ruchu olimpijskiego.

 

 

 

Eligiusz Jerzy Krześniak

Status prawny Polskiego Komitetu Olimpijskiego

e-krzesniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował także na uniwersytetach w Niemczech (Marburg i Bonn) oraz w USA (Charlotte, NC). Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Adwokat. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Arbiter w postępowaniach arbitrażowych, m. in. arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sporu (CAS) w Lozannie. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Polskiego Związku Golfa. Autor wielu książek i artykułów z zakresu polskiego, niemieckiego i amerykańskiego prawa.

 

 

 

Magdalena Kędzior i Marzenna Koszewska

Funkcje i zadania Polskiego Komitetu Olimpijskiego związane z udziałem w igrzyskach olimpijskich

m-kedzior

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora uzyskała na Friedrich-Alexander-Uniwersytät Erlangen-Nürnberg, RFN, na podstawie prawno-porównawczej rozprawy doktorskiej z zakresu polskiego i niemieckiego prawa sportowego. Adiunkt w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Kierownik projektu m.in. w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (RFN). Autorka licznych publikacji z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa sportowego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

 

 

 

m-koszewska

Dyrektor ds. Olimpijskich i Współpracy Międzynarodowej, aktualnie ds. Olimpijskich i Projektów Solidarności Olimpijskich w PKOl. Od lat realizuje zadania związane z międzynarodowym ruchem olimpijskim oraz z przygotowaniami organizacyjnym i udziałem polskich reprezentacji w letnich i zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (YOG), Olimpijskich Festiwalach Młodzieży Europy (EYOF)
i Igrzyskach Europejskich. Uczestniczyła w 14 edycjach letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich, dwóch edycjach YOG w Singapurze i Nankinie, pierwszej edycji Igrzysk Europejskich w Baku oraz wielu edycjach letnich i zimowych EYOF.

 

 

 

Janusz Raglewski i Sybilla Stanisławska-Kloc

Prawna ochrona znaków i oznaczeń ruchu olimpijskiego

j-raglewski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Prawa Karnego. Ukończył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Adwokat. Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej. Arbiter Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Redaktor naczelny „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie.

 

 

s-stanislawska

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką, zakończone egzaminami sędziowskim i adwokackim. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa internetu. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium. Adwokat. Mediator sądowy. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter domenowy w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 

 

Zbigniew Ćwiąkalski

Rola Polskiego Komitetu Olimpijskiego w rozstrzyganiu konfliktów sportowych

z-cwiakalski

Profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. B. Minister Sprawiedliwości i b. Prokurator Generalny RP. Adwokat. Prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Autor licznych publikacji naukowych oraz uczestnik – z reguły z referatami – licznych krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji. Aktywność w działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego przejawiała się udziałem także we wcześniejszych konferencjach PTPS.

 

 

 

Karolina Tetłak

Prawno-finansowe i podatkowe problemy ruchu olimpijskiego

k-tetlak

Dr Karolina Tetłak jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia LL.M. o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University. Specjalizuje się w opodatkowaniu sportowców, organizacji sportowych oraz wielkich imprez sportowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i problematyki otoczenia prawnego dla międzynarodowych wydarzeń sportowych.